Tunne & Taito -valmennus

Koulutus ja konsultointi

Yritykseni tarjoaa koulutuksia eri teemoilla ja teen yrityskonsultaatiota tarvittaessa. Teen yrityksille myös hyvinvointikartoituksia!

 

TUNNETAITO PERUSKURSSI

Tunnetaito perusvalmennuskurssin tavoitteena on ohjata sinut omien tunteiden tiedostamiseen ja tiedostettujen tunteiden hallitsemiseen ja sitä kautta itseluottamuksen ja itsetunnon vahvistumiseen. Tunnetaitoja tarvitaan kaikissa ihmissuhteissasi ja arjen vastoinkäymisissä sekä opinnoissa ja työelämässä. 

KURSSIN SISÄLTÖ

 • Mitä tarkoitetaan tunneälyllä?
 • Itsetuntemuksen kehittäminen
 • Ihmissuhteet
 • Onnellisuus
 • Kriisit
 • Voiko tunneälyä kehittää?
 • SLG-menetelmä
 • Minun ja sinun tarinat osana eheytymistä
 • Tunnetaito-harjoitukset

TUNNETAITO JATKOKURSSI

Tunnetaito, -jatkovalmennuksen tavoitteena on syventää tunteiden käsittelyä, ilmaisua ja vuorovaikutustaitoja. Tunnetaitojen jatkokurssin tavoitteena on ohjata sinut omien tunteiden tiedostamiseen ja tiedostettujen tunteiden hallitsemiseen ja sitä kautta itseluottamuksen ja itsetunnon vahvistumiseen. Tunnetaitoja tarvitaan kaikissa ihmissuhteissasi ja arjen vastoinkäymisissä sekä opinnoissa ja työelämässä.

KURSSIN SISÄLTÖ

 • Pysähtyminen
 • Tunteiden kohtaaminen
 • Kipeiden asioiden hyväksyminen
 • Onnellisuus
 • SLG-menetelmä
 • Oma kehityssuunnitelma
 • Tukiverkon muodostaminen
 • Tunnetaito-harjoitukset

SLG-KOULUTUS YRITYKSILLE JA YHTEISÖILLE- Neuvotteleva ja sopuisa ongelmanratkaisumenetelmä konfliktitilanteissa

Yrityksille ja yhteisöille tarkoitettu prosessimainen valmennus. Menetelmä avaa uuden näkökulman itsestään työtekijänä ja yhteisön jäsenenä. Korkeammalla tasolla, johtavissa tehtävissä menestys riippuu lähes kokonaan tunneälystä. Menetelmän avulla yritys voi saada välineitä konfliktitilanteiden selvittämiseen ja tunnetaitoisuuden huoltoon. Organisaatiotasolla pyritään kohottamaan tunneälyn asemaa ja arvojärjestystä.  Yrityksen toiminnassa ja tehokkuudessa kaikki riippuu ihmisistä. Jos inhimilliset tekijät jätetään huomiotta, niin parhaat tulokset jäävät saavuttamatta.

Yritykset ja yhteisöt voivat hakea yritykselle laatuluokitusta, joka on arvokas yrityksenne imagolle

 KOULUTUKSEN SISÄLTÖ:

 • Henkilökohtaisten vahvuuksien ja sosiaalisten taitojen kartoittaminen
 • Itsetuntemus
 • Motivaatio työssä
 • Innovatiivisuus
 • Stressin sietokyky ja tunteiden säätely 
 • Empatia
 • Isojen kokonaisuuksien hallinta
 • Tiimityö voimavarana
 • Vuorovaikutustaidot työpaikalla
 • Konfliktit työyhteisössä ja niiden ratkaiseminen
 • Tunnetaito-harjoitukset

TULOKSET

 • Tunnistetaan ja saadaan käyttöön entistä suurempi osa omasta ja tiimin vahvuuksista
 • Voidaan hyödyntää tehokkaammin ihmisten erilaisuus, samanlaisuus ja yksilöllisyys
 • Motivaation ja työtyytyväisyyden lisääntyminen
 • Toimivampi ja tuloksellisempi työyhteisö
 • Työhyvinvoinnin vahvistuminen 
 • Kilpailevan vuorovaikutuksen vähentyminen, yhteistoiminnan lisääntyminen
 • Oman ilmaisun jouston lisääntyminen
 • Vuorovaikutustaitojen kehittyminen

TUNNETAIDOT TURVA-ALALLA - Neuvotteleva ja sopuisa ongelmanratkaisu konfliktitilanteissa-aggressiivisen asiakkaan kohtaaminen

 • Uhkaavia tilanteita esiintyy erityisesti paikoissa, joissa liikkuu paljon ihmisiä ja tilanteissa, joissa asiakkaat ovat nauttineet alkoholia. Väkivaltatilanteisiin vaikuttavat yksilötekijöiden lisäksi yhteiskunnalliset, yhteisölliset ja tilanteisiin liittyvät tekijät. Uhka –ja väkivaltatilanteissa eri tekijät kärjistyvät.
 • Vaikka väkivaltatilanteisiin on monta syytä, niin turvallisuusalalla työskentelevä voi omalla käyttäytymisellään vaikuttaa tilanteiden etenemisen. Rauhallinen asiakasta kunnioittava, mutta silti ammatillisen jämäkkä käytös voivat rauhoittaa aggressiivisen asiakkaan.
 • Turvallisuusalalla tunnetaidot ja vuorovaikutustaidot korostuvat, koska päihtyneen asiakkaan kanssa keskusteltaessa on tärkeää olla provosoimatta häntä ja myöskään oltava provosoitumatta tilanteessa.

KURSSIN SISÄLTÖ:

 • Suomalaisen kulttuurin väkivalta
 • Työväkivallasta, väkivallasta ja aggressiivisuudesta
 • Aggressiivisen asiakkaan kohtaaminen
 • Ennakointi ja suunnittelu
 • Tilanteessa toimiminen - tilanteen luku ja rauhoittelu
 • Jälkitoimet
 • Omien tunnetaitojen kartoittaminen
 • Omien tunnetaitojen kehittäminen ja ammattitaito

 

TUNNETAIDOT TYÖHAUSSA- VALMENNUSKURSSI

Kaipaatko tukea työnhakuun? Onko työnhakutaidoissasi parantamisen varaa? Tule mukaan työnhakuvalmennukseen! Valmennuksen tavoitteena on parantaa tunnetaitoja, jotka parantavat työnsaantimahdollisuuksiasi.

Tunnetaidot tarjoavat meille kaikille keinon vaalia ihmisyyttämme ja mielenterveyttämme olipa työnantaja millainen tahansa. Työelämä muuttuu koko ajan nämä ihmisenä olemisen taidot auttavat meitä vaativissakin työhakutilanteissa. SLG-malli kuvaa yksilön kykyä säädellä tunteitaan ja toimintaansa, jotka ratkaisevat eri tilanteissa menestymisen ja onnistumisen.

VALMENNUSKURSSIN SISÄLTÖ:

 • Tunneälyn merkitys työnhaussa
 • Osaamiskartoitus
 • Motivaatio
 • Omat vahvuudet
 • Tunnetaito-testi
 • SLG-menetelmä apuna kriisitilanteissa
 • Tunnetaito-harjoitukset
 • Yhteisön jäsenyys
 • Henkilökohtainen neuvonta ja tuki
 • Yksilölliset suunnitelmat
 • Tapaamiset tarpeen mukaan

 

TYÖHYVINVOINTI

Yritykseni tarjoaa teille tilauksesta työhyvinvointiin liittyviä palveluja 

 • Eväitä työhyvinvoinnin kehittämiseen
 • Tunneäly työelämässä: Esimiestaidot työhyvinvoinnin osana
 •  Osaamiskartoitukset ja niiden kehittämissuunnitelmat.
 • Työhyvinvointikartoitukset
 • Työhyvinvointisuunnitelma.
 • Stressimallit, hyvinvoiva organisaatio ja toimiva työyhteisö
 • SLG-ratkaisukeskeisen menetelmän avulla työyhteisö voi käsitellä sopuisasti vaikeitakin konflikteja

KYSY TARJOUSTA YHTEYDENOTTOLOMAKKEELLA!