Tunne & Taito -valmennus

PALVELUT

YRITYKSILLE, YHTEISÖILLE JA SEURAKUNNILLE 

Johtajat, esimiehet ja henkilöstö

 • Konsultointi-, ja asiantuntijapalvelut:
 • Esimies -ja johtajatason koulutukset: KUUNTELEVA JOHTAJA PARAS JOHTAJA
 • Päihde -ja mielenterveystyön asiantuntijapalvelut
 • Turvallisuusauditoinnit
 • Pelastussuunnitelmat
 • Turvallisuussuunnitelmat
 • Aggressiivisen asiakkaan kohtaaminen -koulutukset
 • Järjestyksenvalvojan peruskoulutus 40h ja kertauskoulutukset 8h
 • Ennakkokartoitukset
 • Tunnetaito-koulutukset eri teemoilla 
 • Työhyvinvointi-ohjelmat: työyhteisöille
 • SLG-luennot
 • SLG-työpajat, prosessimainen koulutus, sisältää SLG-laatusertifikaatin
 • Järjestyksenvalvontakoulutukset
 • Järjestyksenvalvonnan suunnittelu ja toteutukset erilaisissa tapahtumissa
 • Tapahtumaturvallisuus

YKSILÖILLE

- Kaikki yksityiset henkilöt, jotka tarvitsevat yksillöllistä palvelua

 • SLG-valmennus elämän eri haasteissa
 • Kriisiapu erotilanteissa
 • SLG-menetelmäkoulutus
 • Työnhakuvalmennus
 • Turvallisuusalalla työskentelevien asiakaspalvelutyön kehittäminen
 • Järjestyksenvalvojan perus -ja kertauskoulutukset
 • Asiakaspalvelutyössä työskentelevät

PALVELUN TAVOITTEET

 • Tunnetaitojen kehittäminen ja sosiaalinen vahvistuminen kokonaisvaltaisesti.
 • Opetella kohtaamaan tunteita ja tunnetiloja ja kehittää selviytymisen keinoja.
 • Vahvistaa tunteiden käsittelyä, ilmaisua ja vuorovaikutustaitoja tunnetaitomenetelmien avulla.
 • Ohjata asiakas omien tunteiden tiedostamiseen ja tiedostettujen tunteiden hallitsemiseen ja sitä kautta itseluottamuksen ja itsetunnon vahvistumiseen.
 • Saada asiakas ymmärtämään, että omilla valinnoilla on merkitystä ja käyttää asiakkaan omia vahvuuksia heidän motivoimisekseen tavoitteiden saavuttamisessa.
 • Tunnetaitoja tarvitaan ihmissuhteissa ja arjen vastoinkäymisissä sekä opinnoissa ja työelämässä.
 • Työpaikoilla tarvitaan tunnetaitoja johtamisessa ja vuorovaikutuksessa työntekijöiden kanssa. 
 • Turvallisuusalan palveluilla halutaan tuoda ammatillista osaamista alueelle ja tuoda uusi malli toimia asiakaspalveutyössä haastavien asiakkaiden kanssa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

osiaalinen vahvistaminen ja tätä kautta syrjäytymisen ennaltaehkäisy ja syrjäytymisen kierteen keskeyttäminen.

´Valmennuksen tavoitteena on vahvistaa tunteiden käsittelyä, ilmaisua ja vuorovaikutustaitoja tunneäly-menetelmän avulla. Tavoitteena on ohjata asiakas omien tunteiden tiedostamiseen ja tiedostettujen tunteiden hallitsemiseen ja sitä kautta itseluottamuksen ja itsetunnon vahvistumiseen
´Tavoitteena on myös saada asiakas ymmärtämään, että omilla valinnoilla on merkitystä jakäyttää asiakkaan omia vahvuuksia heidän motivoimisekseen tavoitteiden saavuttamisessa
´Tunnetaitoja tarvitaan ihmissuhteissa ja arjen vastoinkäymisissä sekä opinnoissa ja työelämässä.