Tunne & Taito -valmennus

Yleisön pyynnöstä, järjestyksenvalvojan kertauskoulutus 8h, 13.7.2024 klo 9-17

Järjestyksenvalvojan kertauskurssin (8h) koulutusohjelma on sisäministeriön määrittelemän sisällön mukainen

Järjestyksenvalvojan hyväksyminen on voimassa kerrallaan enintään 5 vuotta, jonka jälkeen se tulee uusia. Hyväksynnän uusimista eli uuden JV-kortin hankkimista varten pitää käydä kertauskoulutus tai käydä uudelleen koko peruskoulutus. 

Järjestyksenvalvojaksi voidaan hyväksyä tehtävään sopiva 18 vuotta täyttänyt henkilö, joka on suorittanut hyväksytysti sisäasiainministeriön määrittämän 32 oppitunnin tai Poliisihallituksen vahvistaman 40 oppitunnin järjestyksenvalvojan peruskoulutuksen. Järjestyksenvalvojan peruskoulutus ei vanhene, jos se on suoritettu 1.3.2007 jälkeen, vaikka henkilö ei ole hakenut ensimmäistä hyväksymistä järjestyksenvalvojaksi.


Aikaisemmin kuin 1.3.2007 suoritetut 24 oppitunnin järjestyksenvalvojakurssit ovat vanhentuneet 1.3.2007, jos järjestyksenvalvojaksi hyväksymistä ei ole pidetty jatkuvasti voimassa. Uutta hyväksymistä on haettava suoritetun kertauskurssin jälkeen ennen voimassa olevan järjestyksenvalvonnan hyväksymisen päättymistä.


1.3.2007 tai sen jälkeen järjestyksenvalvojan peruskurssin suorittanut ja järjestyksenvalvojaksi hyväksytty henkilö voidaan hyväksyä uudestaan järjestyksenvalvojaksi, mikäli hän on hyväksytysti suorittanut aikaisintaan kuusi kuukautta ennen uuden hyväksymisen hakemista sisäministeriön asetuksen (878/2016) 8 §:ssä tarkoitetun kertauskoulutuksen (järjestyksenvalvojan kertauskoulutus).

Järjestyksenvalvojan kertauskurssin tavoitteena on varmistua järjestyksenvalvojan ammattitaidon säilymisestä. Koulutuksessa kerrataan keskeisiä järjestyksenvalvojantoimintaan liittyviä asioita ja päivitetään lainsäädännössä tapahtuneet järjestyksenvalvojan toimintaan liittyvät muutokset.

Koulutuksen hinta 145€ sisältää opetuksen ja kurssitodistuksen

Sisältö:

 • Muuttunut lainsäädäntö
 • Järjestyksenvalvojan tehtävät
 • Järjestyksenvalvojan toimialue
 • Järjestyksenvalvojan tunnukset
 • Perusoikeuksien huomioiminen järjestyksenvalvojan tehtävissä
 • Järjestyksenvalvojan oikeudet ja velvollisuudet
 • Henkilön ja tavaroiden tarkastus + harjoitus
 • Voimakeinojen käyttäminen (teoria)
 • Hätävarjelu
 • Jokamiehen kiinniotto-oikeus
 • Järjestyksenvalvojan erityiset velvollisuudet ja rikosoikeudellinen suoja
 • Alkoholi
 • Case tapaus
 • Turvallisuustarkastus

Järjestyksenvalvojakurssin suorittaminen edellyttää paikallaoloa kaikkina kurssipäivinä ja mitään koulutusosiota ei voida hyväksi lukea tai korvata itseopiskelulla. Järjestyksenvalvojakurssin suorittamisen jälkeen saat koulutustodistuksen, jolla voit hakea järjestyksenvalvojakorttia poliisilta.

Koulutuspaikka: Etäyhteydellä Teamsin kautta

Kertauskurssien aikataulu:

KERTAUSKOULUTUS 8h

9.00-9.45

 • Avaus, järjestelyt, kurssin sisältö ja tavoitteet
 • Muuttunut lainsäädäntö
 • Järjestyksenvalvoja
 • Järjestyksenvalvojan tehtävät

9.45-10.30

 • Järjestyksenvalvojan toimialue
 • Järjestyksenvalvojan tunnukset
 • Perusoikeuksien huomioiminen järjestyksenvalvojan tehtävissä

10.30-10-45 KAHVITAUKO

10.45-12.00

 • Järjestyksenvalvojan oikeudet ja velvollisuudet

12.00-13.00 RUOKATAUKO

13.00-13.45

 • Henkilön ja tavaroiden tarkastus.
 • Perusteet tarkastusten tekemiselle + harjoitus (turvallisuustarkastus)

13.45-14.30

 • Voimakeinojen käyttäminen (teoria)

14.30-15.15

Hätävarjelu

 • Yleinen kiinniotto-oikeus
 • Järjestyksenvalvojan erityiset velvollisuudet ja rikosoikeudellinen suoja
 • Alkoholi

15.15-15.30 KAHVITAUKO

15.30-17.00

 • Case -tapaus
 • Uuden kortin hekeminen
 • Palaute ja todistukset

Järjestän uusia kursseja kysynnän mukaan.

Ilmoittaudu kurssille ->