Tunne & Taito -valmennus

Uutta! Turvallisuusauditoinnit yrityksille!

Yksilölliset ja yrityskohtaiset auditoinnit ammattitaidolla! 

Olen suorittanut turvallisuussuunnittelun 30op, turvallisuusjohtamisen 40op, turvallisuusauditoinnin ja sisäisen valvonnan 40op tutkinnonosat.  Olen työskennellyt turvallisuusalalla 23-vuotta mm. tapahtumaturvallisuudessa. Koulutan järjestyksenvalvojia ja tämän lisäksi järjestän turvallisuusalan koulutuksia eri teemoilla. Teen auditointeja sekä suuriin että pieniin yrityksiin. Käytän auditoinnissa kehittämääni SLG-menetelmää. Pyydä tarjous! 


Mitä on auditointi?

 • Auditointi on suunniteltu tapa tarkastaa toimintaa määriteltyjä kriteerejä vastaan
 • Kriteeristöön vaikuttavat lait, asetukset ja julkiset lupaukset
 • Pelastuslaitokset (omatoiminen varautuminen
 • Standardit (ISO standardit, tuotestandardit)
 • Yrityksen omat ohjeistukset ja rutiinit, esim. poistumisharjoitukset

Auditoinnin tarkoitus on 

 • Tuottaa yritykselle objektiivista tietoa auditointikriteeristön täyttymisestä toiminnassa
 • Tuottaa lisäarvoa asiakkaan liiketoimintaan, jotta he voisivat toimia tulevaisuudessa paremmin

Hyödyt yritykselle!

 • Työpaikan ilmapiiri paranee
 • Vähemmän sairaslomia
 • Työmotivaatio lisääntyy
 • Uusia menetelmiä käsitellä konfliktitilanteita
 • Toiminnan arvioinnin ”pysähdyspaikka”
 • Varmistaa laatujärjestelmän toimivuutta ja osoittaa kehityskohteita
 • Tukee strategisten painopisteiden juurtumista arkeen
 • Tuo johdolle hyödyllistä tietoa käytännön arjen toteumasta
 • Tukee yritystä riskienhallinnassa ja kehitystarpeiden tunnistamisessa – syy-seuraussuhteiden ennakoiminen
 • Työkalu tunnistettuihin, mutta haasteellisiin kehitystarpeisiin
 • Pysyvien toimenpiteiden varmistaminen ja toimenpiteiden vaikuttavuuden arviointi
 • Haastaa yritystä jatkuvaan parantamiseen, kannustaa kehittymistä 
 • Herättää keskustelua 
 • auditointimenettelyn kehittyminen ja hyödyn kasvaminen
 • Tuo puolueetonta vakuuttavuutta sille, mitä yritys kertoo laadukkuudesta
 • Prosessimainen toimintamalli

Sisältö: Ulkoisen auditoinnin toteutan prosessimaisesti 

-> Suunnittelu, toteutus, tarkastus, kehitys

 • Ennakkokartoitus
 • Aloituskokous
 • Auditointitilaisuus, jonka toteutan SLG-menetelmällä
 • Yhteenveto auditoinnista
 • Lopetuskokous
 • Raportti ja sen hyväksyminen
 • Jatkotoimenpiteet

Auditointijärjestelmä: Omatoimisen varautumisen auditointi

Kriteeristö:

1. Turvallisuusjohtaminen

2. Onnettomuusriskienhallinta

3. Turvallisuuteen liittyvät asiakirjat

4. Rakenteellinen paloturvallisuus

5. Turvallisuustekniikka

6. Turvallisuusviestintä -ja osaaminen

 

Auditoinnin tasot:

Tavoitetaso määritellään yhdessä yrityksen johdon kanssa

1-1,5 Heikko taso

2-2,5 Puutteellinen taso

3-3,5 Lakisääteinen taso

4-4,5 Omaehtoinen taso

5        Edistyksellinen taso


Lisätietoja

Ystävällisesti

PÄIVI MYLLYKANGAS

paivi@tunnejataito.fi
040 168 7262
http://www.tunnejataito.fi

https://tunnejataito.fi/yritys/ ->