Tunne & Taito -valmennus

Ammatillinen tukihenkilötoiminta

 

 Ammatillinen tukihenkilötoiminta on tarkoitettu lapsille ja nuorille, jotka ovat lastensuojelun, aikuisen tuen ja ohjauksen tarpeessa tai syrjäytymisvaarassa.

Tukihenkilötoiminnan tavoitteena on, että sosiaalisen tuen ja kuntoutuksen avulla lapsi tai nuori saa eväät parempaan elämänhallintaan. Toiminnalla edistämme ja tuemme lasten ja nuorten myönteistä kehitystä sekä tuemme ja vahvistamme vanhempien kykyä kasvattaa. Toiminta perustuu tukihenkilön ja tuettavan luottamukselliseen suhteeseen.

Toiminnan sisältö määritellään aina lapsen tai nuoren elämäntilanteesta ja tarpeista käsin. Toiminta voi vaihdella kannustavista keskusteluista koulunkäynnin tukemiseen, harrastamiseen, itsetunnon vahvistamiseen, sosiaalisten suhteiden opetteluun, omien asioiden hoitoon, perhesuhteiden vaalimiseen ja omasta itsestä huolehtimiseen.

Lapset ja nuoret valikoituvat toimintaan lastensuojelun, vammaispalvelun tai erikoissairaanhoidon kautta.