Tunne & Taito -valmennus

Tunnetaidot turva-alalla

Olen erikoistunut turvallisuusalalla työskentelevien vuorovaikutustaitojen kehittämiseen. Olen itse työskennellyt turvallisuusalalla yli 20 vuotta. Pitkän työhistoriani aikana olen ollut hyvin monenlaisissa asiakastilanteissa ja niiden kautta olen oppinut, että tunnetaitojen ja tunneälyn kehittäminen turvallisuusalalla työskentelevälle erittäin tärkeää sekä oman että muiden turvallisuuden kannalta. Näiden taitojen avulla voidaan ennaltaehkäistä monta vaaratilannetta.

Uhkaavia tilanteita esiintyy erityisesti paikoissa, joissa liikkuu paljon ihmisiä ja tilanteissa, joissa asiakkaat ovat nauttineet alkoholia. Väkivaltatilanteisiin vaikuttavat yksilötekijöiden lisäksi yhteiskunnalliset, yhteisölliset ja tilanteisiin liittyvät tekijät. Uhka –ja väkivaltatilanteissa eri tekijät kärjistyvät.

Vaikka väkivaltatilanteisiin on monta syytä, niin turvallisuusalalla työskentelevä voi omalla käyttäytymisellään vaikuttaa tilanteiden etenemisen. Rauhallinen asiakasta kunnioittava, mutta silti ammatillisen jämäkkä käytös voivat rauhoittaa aggressiivisen asiakkaan.

Turvallisuusalalla tunnetaidot ja vuorovaikutustaidot korostuvat, koska päihtyneen asiakkaan kanssa keskusteltaessa on tärkeää olla provosoimatta häntä ja myöskään oltava provosoitumatta tilanteessa.

Kysy tarjousta!