Tunne & Taito -valmennus

Yritykseni tarjoaa tunneäly -ja stressinhallintavalmennusta varhaiskasvatuksen, peruskoulun, ammatillisten oppilaitosten, lukion ja ammattikokrkeakoulujen henkilöstölle sekä opiskelijoille.

Koulutus sopii myös erittäin hyvin turvallisuusalalla työskenteleville, jotka joutuvat haastaviin asiakastilanteisiin. Koulutus on sovellettavissa yksilöille, yrityksille ja yhteisöille. Tunnetaitoja ja stressinhallintataitoja tarvitaan kaikilla elämänalueilla. 

Yleistä valmennuksesta:

Tunnetäly  ja stressinhallinta valmennuksen tavoitteena on syventää tunteiden käsittelyä, ilmaisua ja vuorovaikutustaitoja. Tunnetaitojen kehittämisen tavoitteena on ohjata sinut omien tunteiden tiedostamiseen ja tiedostettujen tunteiden hallitsemiseen ja sitä kautta itseluottamuksen ja itsetunnon vahvistumiseen. Tunnetaitoja tarvitaan kaikissa ihmissuhteissasi ja arjen vastoinkäymisissä, opinnoissa työnhaussa ja työelämässä. Stressinhallinnan osalta kaikkia ryhmiä ja yksilöitä voidaan valmentaa kestämään paremmin stressaavan nykyelämän paineita ja haasteita. Resilienssi ja tilannetaju ovat myös keskeisiä asioita stressinhallinnassa ja erilaisia työkaluja käyttämällä voidaan vaikuttaa paineensietokykyyn erilaisissa tilanteissa. Akuutti stressi syntyy, kun mieli tulkitsee ärsykkeen tai ympäristön muutoksen jollakin tavoin uhkaavaksi (vaikea – epämiellyttävä). Kehon fysiologia ja edelleen mieli vastaavat tuohon tulkintaan monimuotoisella muutosten kehämäisellä sarjalla. Stressi on siis kolmen tekijän summa: ympäristö ja ärsykkeet, mielen tulkinta ,ja kehon ja mielen kyky ja resurssit käsitellä vastetta eli kuormaa. Stressireaktiot kehittyivät alun perin meille – ja muille eliöille ennen meitä – hälytys- ja suojelukoneistoksi (taistele ja pakene -reaktio), jotta selviäisimme luonnossa henkeä uhkaavista vaaroista. Stressi on siis perustava elämää säilyttävä mekanismi, josta ei pidä pyrkiä eroon. Stressillä on myönteiset puolensa. Kun vireystaso on oikeassa suhteessa kuormituksen ja resurssien kanssa, positiviinen paine saa meidät liikkeelle ja saamme asioita tehdyksi.

”Stressi on kehon yleisreaktio mihin tahansa muutosvaatimukseen.” -Hans Selye

Tieteellisesti toimivaksi todettu

Stressinhallintavalmennuksessa käytetään muun muassa metodia nimeltään iPREP (International Professional Resilience & Efficiency Program), joka on osa Mind Coach® Certified Trainer -menetelmää ja sen toimivuudella on vahva tieteellinen näyttö. Menetelmien taustalla on kansainvälinen tutkimus- ja valmennustiimi, joka koostuu psykologian professorista, resilienssistä väitelleestä filosofian tohtorista, psykiatrista ja henkiseen suorituskykyyn erikoistuneesta ammattivalmentajasta.

Valmennusmenetelmä on kehitetty alun perin poliisin valmiusyksikön eli Karhuryhmän äärimmäisiin tilanteisiin. Menetelmä toimii todistetusti ääriolosuhteissa ja juuri siksi se toimii vielä paremmin jokapäiväisessä stressinhallinnassa – arjessa, työssä ja elämässä.(Harri Gustafsberg, filosofian tohtori ja turvallisuusjohtamisen maisteri, FT,HTM)

Valmennuksen sisältö:

 • Ennakkokartoitus
 • Mitä on tunneälykkyys
 • Tunneäly testi
 • Tunteiden tunnistaminen
 • Tunteiden käsittely
 • Vuorovaikutustaidot
 • Sosiaaliset taidot
 • Vuorovaikutustaidot
 • Empatiakyky
 • SLG-menetelmä
 • Oma kehityssuunnitelma
 • Tukiverkon muodostaminen
 • Toiminnalliset harjoitukset
 • Mitä stressi on?
 • Stressin tunnistaminen ja tiedostaminen
 • Tilannetaju
 • Ajattelun voima
 • Energian merkitys stressinhallinnassa
 • Resetoiva hengitys

Valmennukset räätälöidään tilaajan tarpeen mukaan. Valmennukseen kuuluu ilmainen ennakkokartoitus tilaajalle, jolla kartoitetaan  kokonaistilanne. Valmennukset voidaan toteuttaa seminaarina, webinaarina, työpajoina ja myöhemmin myös verkkovalmennuksena.

 


Lisätietoja

Ystävällisesti

PÄIVI MYLLYKANGAS

paivi@tunnejataito.fi
040 168 7262
http://www.tunnejataito.fi

Ota yhteyttä

Voit pyytää lomakkeella yhteydenottoa tai vaikka suoraan tarjouksen tarvitsemastanne palvelukokonaisuudesta.

Päivi Myllykangas

paivi(a)tunnejataito.fi
040 168 7262

Facebook
Instagram
LinkedIn