Tunne & Taito -valmennus

UUTTA!

Yritykseni tarjoaa palveluja yrityksille ja yhteisöille, jotka ovat suunnittelemassa/järjestämässä tapahtumia. Yritykseni tarjoaa neuvonta, suunnittelu ja toteutusapua sekä pyynnöstä tekee pelastus ja turvallisuussuunnitelmia. Välitän tilaisuuksiin järjestyksenvalvojia ja olen yhteydessä viranomaisiin. 

 

1.9.2020 Poliisihallitus myönsi minulle turvallisuusalan elinkeinoluvan ja vastaavanhoitajan tittelin. Tämä tarkoittaa, että toimintani turvallisuusalan palveluissa laajenee. Päätoimialani on Järjestyksenvalvonta. ja turvallisuusasiantuntijapalvelut.

Ansiotarkoituksessa tapahtuvia, toimeksiantosopimukseen perustuvia järjestyksenvalvontatehtäviä saa harjoittaa elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetun lain (122/1919) 1 §:n 1 tai 2 momentissa tarkoitettu luonnollinen henkilö (toiminimi) tai oikeushenkilö (osakeyhtiö, avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö jne.), joka on saanut siihen turvallisuusalan elinkeinoluvan.

Luonnollinen henkilö ei voi harjoittaa henkilötunnuksellaan, vähintään oltava toiminimen elinkeinon harjoittaja (rekisteröity y-tunnus ja toiminimi).

Edellä mainitusta poiketen siinä tarkoitettuja järjestyksenvalvontatehtäviä saa ilman turvallisuusalan elinkeinolupaa harjoittaa kokoontumislain (530/1999) mukaisessa yleisessä kokouksessa tai yleisötilaisuudessa.

Turvallisuusalan elinkeinoluvan myöntää Poliisihallituksen Turvallisuusalan valvonta. Lupa oikeuttaa lupaa edellyttävän toiminnan harjoittamiseen kaikkialla maassa ja suomalaisella aluksella ja se on voimassa toistaiseksi.

Järjestyksenvalvojan tehtävänä on suorittaa järjestyksenvalvontatehtävää toimialueellaan.

Järjestyksenvalvojan on noudatettava poliisin sekä pelastus- ja muiden viranomaisten toimivaltansa rajoissa antamia käskyjä ja määräyksiä.

Järjestyksenvalvojaksi saadaan asettaa vain henkilö, jolla on poliisin myöntämä voimassa oleva hyväksyminen järjestyksenvalvojaksi.

Järjestyksenvalvojatoimintaa harjoittavan turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijan palveluksessa on oltava vastaavaksi hoitajaksi hyväksytty henkilö.

Poliisin tai rajavartiolaitoksen apuna toteutettavia järjestyksenvalvontatehtäviä saa hoitaa vain turvallisuusalan elinkeinoluvan haltija. Tästä tarkemmin "Järjestyksenvalvojan asettaminen poliisin tai rajavartiolaitoksen avuksi" -osiossa.

 

 


Lisätietoja

Ystävällisesti

PÄIVI MYLLYKANGAS

paivi@tunnejataito.fi
040 168 7262
http://www.tunnejataito.fi