Tunne & Taito -valmennus

Tunne & Taito jatkokurssi

Valmennus, 3vkk

Kysy tarjousta!

Tunne&Taito-,jatkovalmennuksen tavoitteena on syventää tunteiden käsittelyä, ilmaisua ja vuorovaikutustaitoja.

Tunneälytaitojen oppiminen ja kehittäminen on pitkäjänteinen ja hidas prosessi. Omia tunteitaan työstäessään jokaisen ihmisen pitää toimia itsenäisesti. Ihminen kohtaa tällöin omaan henkilöhistoriaansa ja omiin elämäntilanteihinsa liittyvät valintansa sekä niiden seuraukset tunteineen. Tärkeimpinä tunneälytaitojen oppimisen ja ihmisenä kehittymisen esteinä ei yleensä voida pitää ihmisen tahdonheikkoutta tai osaamisen puutteita, vaan syyt ovat enemmänkin syvällä ihmisen persoonassa. Nämä psyykkiset rakenteet pitävät tiukasti kiinni ihmisen vanhoista tavoista toimia ja käyttäytyä. Tämän takia kehitysprosessi voi vaatia paljon myös voimia. Kuitenkin tässä yhteydessä on hyvä muistaa se, että ihmisellä on mahdollisuus muuttaa toimintamallejaan ja oppia uusia asioita, jos hän vain tahtoo sitä tarpeeksi paljon.

Tunnetaitojen jatkokurssin tavoitteena on ohjata sinut omien tunteiden tiedostamiseen ja tiedostettujen tunteiden hallitsemiseen ja sitä kautta itseluottamuksen ja itsetunnon vahvistumiseen. Tunnetaitoja tarvitaan kaikissa ihmissuhteissasi ja arjen vastoinkäymisissä sekä opinnoissa ja työelämässä.

KURSSIN SISÄLTÖ

  • Pysähtyminen?
  • Tunteiden kohtaaminen
  • Kipeiden asioiden hyväksyminen
  • Kehityssuunnitelma
  • Tukiverkon muodostaminen
  • Tunnetaitojen harjoittelua
  • SLG-menetelmä
  • Tunnetaito-harjoitukset

Koulutusta tarjotaan myös yrityksille ja yhteisöille. Kysy tarjousta!