Tunne & Taito -valmennus

Tunne & Taito työelämässä

"Kuunteleva johtaja paras johjtaja" Työhyvinvointivalmennus yritysjohtajille ja esimiehille!

Tunneälyn merkitystä työelämässä ei voi yliarvioida, se nousee esiin ennen kaikkea muutostilanteissa. Sosiaaliset taidot ja tunneäly vaikuttavat myös siihen, viihdytkö työssäsi tai menestytkö urallasi.

Tunnetaitojen kehittämisen merkitys näkyy hyvin työelämässä. Tästä loistava esimerkki on suuren amerikkalaisen luottokorttiyrityksen, Amerikan Expressin, kokemus. Yrityksessä järjestettiin jo 2000-luvulla koeluontoisesti myyntineuvojille ja heidän esimiehilleen tunnetaitokoulutusta ja tuloksena oli se, että osanottajien vuosimyynti koulutuksen jälkeen nousi 8-20%:lla edelliseen vuoteen verraten. Tämän hyvän saavutuksen jälkeen tunnetaitokoulutus vakiinnutettiin yrityksen koulutusohjelmaan. Tunneälyn kehittäminen vaikuttaa paitsi myyntiin niin myös työviihtyvyyteen ja tämän kautta myönteisesti yritysten tuloksiin.

Tunnetaidot työelämässä valmennuskurssi perustuu SLG menetelmään, joka sopii myös työelämän tarpeisiin. SLG-menetelmä kehittää yksilön kykyä säädellä tunteitaan ja toimintaansa, jotka ratkaisevat eri tilanteissa menestymisen ja onnistumisen. SLG-menetelmä perustuu jo yli kahdenkymmenen vuoden ajan testattuun ja toteutettuun tunneälyn teoriaan ja omaan käytännön kokemukseen ja alan opiskeluun. Tunneälykäsite on Yhdysvaltalaisen psykologian tohtorin Daniel Golemanin käsialaa.

SLG-tunnetaito menetelmä työelämässä

SLG-malli kuvaa yksilön kykyä säädellä tunteitaan ja toimintaansa, jotka ratkaisevat eri tilanteissa menestymisen ja onnistumisen. Malli kuvaa kahdeksaa avaintekijää: •

Päättäväisyys • Motivaatio ja tarmokkuus • Vaikuttaminen • Joustavuus • Empatia • Tunnollisuus ja säntillisyys • 

 SISÄLTÖ:

 • Henkilökohtaisten vahvuuksien ja sosiaalisten taitojen kartoittaminen
 • Itsetuntemus
 • Motivaatio työssä
 • Innovatiivisuus
 • Stressin sietokyky ja tunteiden säätely 
 • Empatia
 • Isojen kokonaisuuksien hallinta
 • Tiimityö voimavarana
 • Vuorovaikutustaidot työpaikalla
 • Konfliktit työyhteisössä ja niiden ratkaiseminen
 • Tunnetaito-harjoitukset

TULOKSET

 • Tunnistetaan ja saadaan käyttöön entistä suurempi osa omasta ja tiimin vahvuuksista
 • Voidaan hyödyntää tehokkaammin ihmisten erilaisuus, samanlaisuus ja yksilöllisyys
 • Motivaation ja työtyytyväisyyden lisääntyminen
 • Toimivampi ja tuloksellisempi työyhteisö
 • Työhyvinvoinnin vahvistuminen 
 • Kilpailevan vuorovaikutuksen vähentyminen, yhteistoiminnan lisääntyminen
 • Oman ilmaisun jouston lisääntyminen
 • Vuorovaikutustaitojen kehittyminen

 SLG-valmennuksen fokus:

 • Tapaamisen sopiminen
 • Avaus ja asialista (ilmainen arviokäynti)
 • SLG-mentelmän kautta tilanteen kartoitus
 • Osallistava tilanteen tunnistaminen ja tunnustaminen
 • Ratkaisun esittely
 • Konkreettinen päätös
 • Tapaamisen päättäminen

KOHDERYHMÄ

 • Työhyvinvoinnista, tunneälyn vaikutuksesta tuloksellisuuteen, organisaatioiden ja tiimien johtamisesta ja vuorovaikutuksen laadusta kiinnostuneet henkilöt
 •  yrityksille ja yhteisölle 3 tunnin SLG-aloituskoulutuksena. Yrityksellä on mahdollisuus saada SLG.laatusertifikaatti, jos yrityksen johto kouluttautuu vähintään kolmen työpajan sarjalla.
 • Tämä sertifikaatti  kohottaa yrityksen imagoa ja tuo näkyvyyttä. 

HINNASTO

SLG-LUENTO Kaksi tuntia Puoli päivää Koko päivä
Keski-Pohjanmaa 1 750 € 2 250 € 3 450 €
Muu Suomi 2 550 € 2 950 € 3 950 €
Pääkaupunkiseutu 3 450 € 3 850 € 4 350 €
         
SLG-työpajat 3 työpajaa 6 työpajaa 9 työpajaa
Keski-Pohjanmaa 3 250 € 7 750 12 250 €
Muu Suomi 5 100 € 10 500 € 14 500 €
Pääkaupunkiseutu 7 100 € 11 600 € 16 100 €
         
1 työpaja   2 250 €